Regulamin – pranie tapicerki samochodowej

 

REGULAMIN PRANIA TAPICERKI SAMOCHODOWEJ


1) PUCER – przyjmuje do wykonania określone zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom Zleceniodawcy. Zakres prania tapicerki samochodowej obejmuje m.in. pranie siedzeń, boczków, podłogi, podsufitki, bagażnika, czyszczenie plastików oraz mycie szyb zgodnie z wybranym przez zleceniodawcę pakietu.
2) PUCER - nie gwarantuje całkowitego i skutecznego usunięcia plam, mimo najlepszych maszyn, środków i całej naszej staranności. Skuteczność procesu odplamiania zależy od pochodzenia plam, ewentualnych prób wcześniejszego odplamiania i gatunku materiałów, oraz czasu w którym tapicerka była narażona na zanieczyszczenia.
3) Nie da się całkowicie usunąć plam z: kawy, herbaty, barszczu, coca-coli, tuszu, plam z klejów, farb, przebarwień od naturalnego drewna i bejc, z moczu ani jego zapachu.
4) Za elementy które wcześniej były czyszczone / prane w nieodpowiedni sposób nieodpowiednimi środkami takimi jak np. pianka do tapicerki, odplamiacze oraz inne nie przeznaczone do prania, firma PUCER nie odpowiada.
5) Czas wykonania prania tapicerki samochodowej jest zawsze ustalany indywidualnie z zleceniodawcą.
6) Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze przedmiotu zlecenia. Wysokość opłaty określa cennik prania tapicerki samochodowej.
7) Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi, lub odstąpienia od umowy, gdy mimo wcześniejszych oględzin stwierdzimy, iż dana tapicerka samochodowa nie nadaje się do prania lub istnieje ryzyko uszkodzenia.
8) PUCER - nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dostarczonych przedmiotów usługi, pranie podsufitki zawsze jest wykonywane na odpowiedzialność zleceniobiorcy ze względu na nieznaną historię użytkowania.
9) Jakość wykonania usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.
10) Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w ciągu 14 dni.
11) Poprawki gwarancyjne zawsze wykonywane są w siedzibie firmy na ul. Bema 170 w Rydułtowach, zleceniodawca doprowadza auto na własny koszt w czasie do pięciu dni roboczych od dnia wykonania usługi.
12) W przypadku powstania sporu między Zleceniodawcą a PUCER na skutek uszkodzenia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest aktualna wycena zniszczeń przez rzeczoznawcę oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
13) W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę samochodu powierzonego firmie PUCER po upływie 3 dni od ustalonego w pokwitowaniu usługi terminie, dolicza się koszty za przechowywanie przedmiotów w wysokości: 10% ceny – przechowywanie od 3 do 6 dni, 20% ceny – przechowywanie od 7 do 13 dni, 50% ceny – przechowywanie powyżej 14 dni.